(Intervención en el pleno monográfico del Parlamento Vasco). Gaur egun, parlamentu honetan, baketze, normalkuntza politikoa eta elkarrizketari buruzko eztabaida monografiko bateri heldu ahal izatea, aurrera pausu ikaragarria supozatzen du hain nahigabetze dagoen Euskal gizarte honentzat.

Guztiok daukagun helburura ailegatu ahal izateko bidea, hau da etorkizun batean bakean bizi ahal izatea, luzeegegia izaten ari da. Eta aurrerapausu garrantzitzua da bi arrazoiengatik:

– Euskal Elkarte Autonomoan ordezkatuta gauden alderdi politiko guztiok eztabaidatuko dugulako, Euskal Elkartarte Autonomoaren gizarte oroaren ordezkapena, inolaz inongo baztertze barik.

– Eztabaida nazio parlamentu bokazioa daukan Euskal erakunde baten sortarazten delako, eta edozein legegile ganbara bezela, eztabaida politikoaren erakundea da, akordio politikoak eta adostasunak lortzen diren tokia.

Parlamentu honen zentralitatea, Eusko Alkartasunak etengabe aldarrikatu duena, gure aberriak daukan arasorik garrantzitzuena heltzeko orduan, politikagintza indarkeri estrategiaren aurrean nabarmentzea dela suposatzen du. Protagonista bakar eta esklusiboak hiritarren ordezkari guztiak dira, bakoitzak hauteskontzietan lortutako emaitzen arabera.

Eztabaida honen burutzea eta Eusko Legebiltzarra bultzatzea eztabaida gune bezala, gure aberrian maiatzaren 13-tik etapa politiko berri bat hasi den adierazgarri bat da.

Bozkatu zuten hiritarren erabakiaren ondorioz etapa politiko berri bat hasi da. Etapa berri hau hiru zutabetan finkatutako agindu demokratiko batetan oinarritzen dela esan ziguten herritarrek. Hauek dira:

– Giza eskubideen babesa eta eskakizuna, lehenengoa bizitzaren eskubidea izanda.

– Elkarrizketaren aldarrikapena arazo politikoak konpontzeko, demokrazian, baliozko tresna bakar bezala.

– Euskal gizartearen ahots, hitz eta erabakiaren errespetua; eta, bere burua demokrataz daukatenak behintzat, gehiengoak era demokratiko eta baketsu batean erabakitzen duena ontzat hartzearen konpromesua.

Euskal gizarteak duen kezka garrantzitsuenari buruz eztabaidatzeko ospatzen den bilkura honetan, gure hautesleekin hartutako konpromezuari zor diogun leialtasunetik hartuko dugu parte. Eta heltzen diogu Euskal gizarteari baketze eta normalizaziorako oinarri sendo bat eskaintzeko ardurakin, nondik bide berri bat eraiki ahal dezagun normalizazioa eta bakea lortzeko Euskal Herrian.

Eztabaida hau, Eusko Alkartasunaren iritziz, demokrazia faltaz bereizten den testuinguru sozial eta politiko batean ospatzen dugu. Eta demokrazi falta dago, nabaria da, pertsona batzuek beraien gizabanako askatasunak murriztuta dituztelako, era berean askatasun kolektiboak murriztuta daude eta, azkenik, demokrazian funtzezkoa den elementua, berdintasun aukera bermatuta ez dagoelako.

Demokraziaren mugaketa egoera honen aurrean, indarkeriaren estrategia rol nagusi bat jokatzen duelarik, bai eragile zuzena giza eskubide eta askatasunak zapalduz, bai eragile zeharkako bezela Euskal gizartearen erabakia beraienakin bat egiten duenean bakarrik errespetatzen dutenen alibi bihurtuz. Eusko Alkartasuna ez da etsitzen egoera honekin, guztia blokeatuta eta berdin jarraitzearekin, eta rol gogotsu bat hartzen du bakea eta normalkuntza politikoa errealitate bat izan daitezen lortu behar den mikroklima sortzeko.

Eta lan honi bakegintzarako proposamen batekin heltzen diogu, Galtungeri parafraseatuz, erderaz “Plan 3-R para la paz” deritzona, hiru fasetan zatituta dagoen egitasmo batekin: Berraikitzea, errekontziliazioa eta ebazpena.

Berraikitzearen fasea indarkeri zuzenaren ondorioak aurre egitera zuzenduta izan behar da. Errekontziliazioaren fasea indarkeri kulturalaren desagerketara, eta ebazpen faseak indarkeri estrukturala aurre eman behar du, beste era batera esanda, gatazkaren azpian datzan gatazkari irteera eman behar zaio.

Hiru fase hauetan aldi bereko jokabidea, demokrazia, eztabaida, aniztasunaren errespetua, hiritarren erabakiari errespetua eta, bere ordezkaritza demokratikoa hauteskontzien bitartez kreditatuta daukatenen artean, adostasun politiko berri bat bilatzeko konpromesua, pertsona guztien eta era guztietan giza eskubide guztien errespetu eta defentsaren konpremesua areagotzeko klabean egiten bada, ziur nago Euskal Herriko gizarteak irrikatzen, larriz erreklamatzen duen eszenatoki berri horretara eramango gaituela.

Constatación del déficit democrático

Señalaba que estamos en un contexto social y polí­tico que para Eusko Alkartasuna, se caracteriza por una situación de déficit democrático. Indudablemente es una afirmación dura pero es real, y si queremos avanzar no podemos caer en la tentación de suavizarla; la construcción de la paz -como señala John Paul Lederach- debe enfrentarse y adaptarse a las realidades y dilemas que presenta la propia naturaleza de los conflictos.

Y hay déficit democrático porque hay personas a las que se les ha arrebatado la vida; hay personas a las que se les quiere arrebatar la vida; hay personas que tiene miedo de expresar sus opiniones, dar a conocer su profesión; hay cargos públicos que no pueden desarrollar con normalidad las labores propias del mandato democrático que han recibido de sus electores; hay muchas familias enteras -una ya serí­a demasiado- que ven restringidas sus libertades individuales, que no pueden hacer vida normalizada, por miedo a quienes practican la violencia.

Y en esta misma sociedad hay déficit democrático también, porque hay personas que no tienen garantizado su derecho a la presunción de inocencia; hay personas que no tiene garantizado su derecho a la integridad fí­sica durante su detención; hay personas que no tiene garantizada la atención letrada por una persona de confianza, mientras están detenidas o en su posterior comparecencia ante el juez.

Hay déficit democrático porque -como he señalado- no se respetan los derechos y libertades individuales, pero también hay déficit democrático porque no se respetan los derechos y libertades colectivas.

No se respetan los derechos y libertades colectivas cuando se impide a un grupo polí­tico llevar adelante su actividad con normalidad democrática bien sea por la violencia terrorista en cualquiera de sus manifestaciones, bien sea mediante la criminalización, por ejemplo, de los partidos democráticos de ámbito nacional vasco, so capa de combatir el terrorismo, como se hizo con el llamado pacto antiterrorista firmado por la entente PP-PSOE.

No se respetan los derechos y libertades colectivas cuando se ignoran, no se cumplen, o se cambian por la puerta falsa, los consensos polí­ticos y marcos jurí­dicos que se han aprobado directamente por la ciudadaní­a en las urnas, como es el caso del Estatuto de Gernika; o cuando no se cumplen, o se hace caso omiso, los acuerdos democráticos tomados legí­timamente por las instituciones vascas, bien sea por quienes quieren imponer sus tesis mediante la violencia; bien sea por quienes desoyen cualquier decisión que no coincida con sus propios planteamientos polí­ticos, como ha ocurrido -por ejemplo- con las decisiones del Parlamento Vasco y el Congreso de los Diputados sobre polí­tica penitenciaria. No hay respeto, tampoco, cuando no solo no se admiten cauces democráticos para el ejercicio de un derecho como el de Autodeterminación, reconocido por la Comunidad Internacional, sino que las Constituciones española y francesa prohiben la libre determinación del Pueblo Vasco vulnerando así­ la declaración Universal de los Derechos Civiles y Polí­ticos aprobada por la ONU en 1966 y ratificada, paradójicamente, por ambos Estados.

Y ,finalmente, también hay déficit democrático cuando no está garantizada la igualdad de oportunidades -una de las claves de la democracia- a la hora de hacer llegar los respectivos proyectos polí­ticos al conjunto de la ciudadaní­a; y no hay igualdad de oportunidades cuando responsables polí­ticos se ven amenazados o agredidos por quienes practican la estrategia de la violencia, pero tampoco hay igualdad de oportunidades cuando desde los medios que se controlan directa o indirectamente desde el poder, se ocultan, se impiden que lleguen a la opinión pública, o se manipulan los mensajes y propuestas polí­ticas de partidos radicalmente democráticos que no coinciden con las tesis, o no se someten servilmente a las directrices del pensamiento único.

Constatación de la existencia de un problema polí­tico no resuelto

La descripción de este contexto social y polí­tico nos lleva directamente a la constatación de que además de estar ante un problema humano dramático; además de estar ante un problema de violencia y violencia terrorista inadmisible; estamos también ante un problema polí­tico no resuelto: la llamada «transición democrática» dejó sin resolver el encaje polí­tico de Euskal Herria y su articulación territorial interna.

Ahora bien, también quiero dejar muy claro en nombre de Eusko Alkartasuna que la constatación de la existencia de este triple problema no significa ni justificar, ni avalar, ni disculpar las actuaciones de ETA y de quienes están detrás de la estrategia de la violencia.

En esta situación de limitación de la democracia, la estrategia de la violencia juega un papel estelar, lo cual significa que las instituciones deben adoptar todas las medidas que estén en su mano para evitar que se conculquen los derechos humanos; pero también quiero decir, con igual claridad, que las limitaciones de la democracia nunca se combaten con más limitaciones de dicha democracia: la falta de democracia se combate con mas democracia; con el reforzamiento de la pluralidad, nunca con la imposición del pensamiento único que es incompatible con la democracia.

La defensa de los Derechos Humanos: objetivo prioritario

Desde este planteamiento, y en la lí­nea subrayada por el Lehendakari en su intervención, la defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas, así­ como la erradicación de la violencia, constituyen para nosotros un objetivo prioritario, al servicio del cual la Ertzaintza ha de seguir poniendo toda su capacidad humana y técnica como policí­a integral que actúa siempre en parámetros estrictamente democráticos. Desde esta perspectiva reiteramos nuestro apoyo a esta institución, que nace directamente de la voluntad popular, y a quienes forman parte de ella, en su actuación democrática. Al mismo tiempo reclamamos el reconocimiento efectivo por parte del Estado de su carácter de policí­a integral, así­ como su homologación con otras policí­as europeas, y en consecuencia que se le facilite tanto el acceso a las fuentes de información de otras policí­as integrales de los estados de la Unión Europea, como las dotaciones humanas y materiales necesarias para poder desarrollar con la máxima eficacia su labor.

Además de abordar la tarea directa de impedir la actuación de quienes se mueven en la estrategia del terror, de la violencia, en Eusko Alkartasuna defendemos que la mejor manera de solucionar todos los problemas que están en la base de este déficit democrático, es precisamente impulsar la profundización en la democracia, tomando un papel activo a la hora de promover el «microclima» necesario para que la paz y la normalización polí­tica puedan ser una realidad.

Plan 3-R para la Paz

Papel activo que a efectos dialécticos lo concretamos en ese «Plan 3-R para la Paz», Reconstrucción, Reconciliación y Resolución, que citaba al comienzo de mi intervención en euskera; un plan en tres fases, que se dan simultáneamente y que hay que abordar también simultáneamente en cada uno de los campos, con el fin de ir eliminando todos los factores generadores de tensión y de enfrentamiento en nuestra sociedad.

Reconstrucción: opción preferencial por las ví­ctimas

La fase de reconstrucción debe estar dirigida a afrontar los efectos de la violencia directa, lo cual significa plantear, desde las instituciones y desde la sociedad, una opción preferencial por las ví­ctimas. Afrontar los efectos directos de la violencia supone en primer lugar afrontar la situación de quienes han sufrido de forma directa esa violencia, afrontar y dar respuesta a la situación de las ví­ctimas. Con la legitimidad que nos da a Eusko Alkartasuna ser los primeros que, desde el ámbito polí­tico, dijimos públicamente en su dí­a que las instituciones debí­an abordar esta cuestión, y realizamos una autocrí­tica subrayando que era incomprensible.

Por Rafa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *